mistik-img
view9417

İlişkin yokken de mutlu olabilir misin?

Tinder tarzı aplikasyonların zaman içerisinde çok sık kullanılması, bireylerin “partnersiz kalmamak” için ne kadar efor, vakit hatta para kaybetmeyi göze aldığının bir göstergesi aslında. Hem mutlu hem de bekar olunabileceğini savunan Dr. Bella DePaulo, bekar olan bireylerin anlamı olan şeyler ortaya çıkartmaya, evli olan ve kendileriyle aynı yaşta olan bireylerden fazla biçimde değer verdiğini ve bu bireylerin arkadaş çevresi ve akrabalarıyla çok daha iyi iletişim içerisinde olduklarını gösteren bir araştırma yapıp sundu.  İnsanlar evlendikleri zaman daha yalıtılmış bir hale geliyorlar diye düşünen Dr. DePaulo, yalnız erkeklerin ve kadınların daha çalışkan ve yaratıcı bir yaşam biçimini tercih ettiklerini, psikolojik olarak ilerleme ve gelişmenin lezzetini evli olanlara göre daha çok çıkardıklarını söylüyor. Bekar kalma evhamı ile, olması gerektiğinden daha çok meşgul olmanın, bekarlığın faydalarını sıfıra indirebileceğini düşünüyor. Artık bir birliktelik içerisinde olmayan bireylerin ve bu yaşayış stilinin gerçek bir resmini çizmek gerektiğinin,  bu resmin, yalnız bireylerin gerçek güçlerini ve kudretlerini ve bu hayatları bu kadar anlamlı yapan şeyleri de içermesi gerektiği noktasına dikkat çekiyor. 

Partnersiz ve yalnız insanlarla ilgili araştırmaların da çok az olduğunu söylüyor. Hiç evlilik geçirmemiş insanlarla ilgili araştırmaları düzenlerken, özellikle bekar insanların üzerinde durulmuş hiçbir araştırmanın olmadığını fark etmiş. Bekarlar hep karşılaştırma grubu olarak ele alınmış bu araştırmalarda. Fakat bekar insanlarla ilgili yapılan araştırmalar oldukça ilgi çekici olabilir. Bekar insanların kendilerine daha fazla yeten, kendine daha çok önem veren, daha özgüvenli insanlar oldukları ortaya çıkmış.

Başka bir araştırmada genelde kendi kendine yeten bekarların negatif hisler içerisinde olma ihtimalinin daha düşük ama evlilik içerisinde olan kadın ve erkeklerin bunun tam aksine görüldüğü bilgilendirilmiş. Bu sonuçların, kişinin kendisine sağlanan hukuki haklar çerçevesinde evlilik içerisindeki bireylerin bekar olmayan 16 yaşın üstünde neredeyse 125 milyon Amerika vatandaşından daha iç açıcı durumda olduğu genel yargısına ters görüldüğünü belirtiyor.  Sahiden de evli kişilerin birçoğunun maddi konular öncelikli olarak 1000’in üzerinde yasal dayanak ve korumaları var.