mistik-img
view1835

Aşkın En Gerçek Gösterimi: Üç Kart Tarot Falı

online kahve ve tarot falı için www.yamiba.com

Üç kart tarot açılımının sadece üç karttan ibaret olması, tarot açılımını daha sağlıklı kılar. Enerjinin düzgün aktarıldığı ve gerçekten içten seçilen kartların, direkt olarak yaşanmış olaylarla ilgili vereceği önemli bilgiler kaçınılmazdır.

İlk seçilen kart bizlere geçmiş ile ilgili kilit bilgileri verir. Burada kart bizlere geçmişi tekrardan anlatmaz. Göremediğimiz şeyleri görmemizi sağlar. Bu yüzden ilk kartın önemi çok yüksektir. Çünkü açılımdaki diğer kartların yorumlanmasını ve geleceğiniz hakkındaki bilgileri doğrudan etkileyecektir. Geçmişimizi yaşarken, gözden kaçırdığımız şeyler, hayatımızda kilit rol oynamaktadır.

İkinci seçilen kart bizlere şimdi ile ilgili çok önemli bilgiler aktarır. Burada ikinci kartın önemi, üçüncü kart için önemlidir. Çünkü şimdi kartı, bize şu anda içinde bulunduğumuz durumu açıklığa kavuşturmak açısından gereklidir. Onunla hayatımızdaki bilinmezliklerin giderilmesini sağlarız. Şimdi kartı bizlere emin olmadığımız konular hakkında yol gösterir. Bu kartı yorumlamamız, 3 kart tarot falında çok önemli rol oynar. Eğer hayatınızda bazı konular hakkında, kafanızda sürekli soru işaretleri varsa. İkinci karta, yani şimdi kartına çok dikkat etmelisiniz.

Üçüncü seçilen kart, gelecek kartı. Gelecek kartı üç kart açılımındaki en önemli karttır. Diğer iki kart zaten yaşanılan şeyler hakkında bilgi verirken, gelecek kartı almamız gereken kararlarda bize yardımcı olur. Bu kart verdiği tavsiyeler yüzünden önemlidir. Çünkü bizlere gelecek hakkında genel bir resim çizmemiz konusunda yardımcı olur. Özellikle aşk konusunda, birinci karttan aldığınız yorumlarla üçüncü karttaki tavsiyeleri birleştirerek, çok derin bilgilere sahip olabilirsiniz.

 

online kahve ve tarot falı için www.yamiba.com